Ovesen ny politikontakt

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Tidligere lensmann i Flatanger, Bertil Ovesen, skal fortsatt ha et ekstra ansvar for Flatanger. Det er nå bekreftet at han er ny politikontakt i kommunen.