Denne sjokkregninga fra Leka ga nabokommunen hakeslepp

For et par uker siden kom det ei overraskende regning på 791.250 kroner til Nærøy kommune. Avsender var Leka kommune.

REGNINGA: Dette er regninga som Leka kommune sendte til nabokommunen. Beløpet inkluderer utgiftene til stormøtet på Leka i august, reiser, møter og utgifter som Leka kommune har pådratt seg i arbeidet med kommunereformen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Vi synes det er riktig at vi får dekket utgiftene vi har hatt i arbeidet med kommunereformen. Vi hadde utgifter med et stormøte på Leka og vi hadde store kostnader for øvrig, sier Leka-ordfører Per-Helge Johansen som synes at totalbeløpet er beskjedent i forhold til utgiftene kommunen har hatt.