Disse fikk støtte fra Sparebank1 SMN

PLASTDUGNAD: Sparebank 1 SMN ønsker å få i gang et lokalt engasjement for å ta grep i kampen mot plast. Nå har de delt ut 80.500 kroner til lag og foreninger i Namdalen. Fra venstre: Karin Hestø, Lars Erik Storøy, Bernt Johannes Bedsvaag og Kjell Erik Strøm.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

Sparebank 1 SMN har nå foretatt vårens breddeutdeling av midler til lokale tiltak i Namdalen. Årets tema er plast, og følgende har mottatt støtte til plastrelaterte tema: