Når humla suser rundt oss

For egen regning

KJÆRT SYN: Laksefiske er viktig for nordmenn og for en rekke utenlandske fiskere. Her noen riktige fornøyde karer som tidligere i uka tok en laks på 9,2 kilo på valdet Nedre Bjørnes i Bjøra. Fra venstre: Thomas Brobakken Geving og Pål Tore Raabakken. 

NAMDALSAVISA

Når en er sånn passe lei av vinteren, pleier det å komme godt nytt fra Leka: Tjelden går og kakler i fjæra. Trekkfuglenes tilbakekomst betyr at lysere og varmere tider er i vente.

Enkelte nyheter dør ikke, som med tjelden. Problemet er at den har større heimlengsel enn andre trekkfugler, så vinteren har fortsatt overtaket.

Derfor gjør det noe med kroppen når humla, like overraskende hvert år, danser i solveggen. Da er det vår, og med humlas tilbakekomst ventes et nytt storinnrykk. De er like velkommen som tjelden og humla.

Den tobeinte homo sapiens utstyrt fiskestenger, redningsvest og mye godt på lur, som nytes langs elvebredden.

De første er her, og de har dratt opp en rekke fine lakser i kongens elv – Bjøra.

Tidligere redaktør Georg Bondø i Nordtrønderen & Namdalen var ofte den som først formidlet at «noen» hadde sett humla! Det var ensbetydende med at laksen var i elva. Nye kapitler av vårens vakreste eventyr skulle skrives.

Notisen om humla var godt lokalstoff, og det visste redaktøren. Var årsutgaven av humla feit, var laksen enda feitere. Å skru opp forventningene, er en kunstform, som avismakeren Georg behersket til fulle.

Fortsatt har vi ikke hørt noe om Kong Harald. Vil han komme?

Fiske-kongen har minneboka full etter sine mange timer i elva. Fra der Bjøra snor seg fra Flasnes-valdet og ned til Rodum-valdet hvor elva møter elevens dronning - Namsen.

En padletur på Bjøra er en opplevelse. Kanskje er det lurt å vente med ferden til de største laksene er notert på laksebørsen.

Hva er Namdalen kjent for? Jo, trønderrocken kommer høyt på lista. Om litt drar D.D.E. og Åge med Sambandet på sommerturneene sine. De er utmerkede ambassadører for Namdalen.

Men hva er Namdalen kjent for utenom landets grenser? Noen vet selvsagt hvem Bjarne og Åge er. Noen svensker og finner kjenner til Frode Estil, men så er det vel også stopp.

Men navnet Namsen og laks setter kraftig avtrykk på kartet.

Namsen er en av landets beste elver og har tiltrukket seg fiskere fra fjern og nær lenge før det ble vanlig med strøm, vannklosett og mobil i alle hus.

Den verdifulle villaksen, som vi nordmenn har et spesielt ansvar for, har over lang tid blitt utsatt for store påkjenninger.

Alt fra kraftutbygginger, angrep fra lakseparasitten gyrodactylus salaris, og furunkuloseutbrudd har bidratt til utfordringer i forvaltninga av villaksen i Norge.

I de siste årene har nyhetsbildet vært preget av om den sterkt voksende oppdrettsnæringa vil være den største trusselen mot villaksen. En har fryktet rømt oppdrettslaks i elvene, og ikke minst luseproblematikken.

Vi kan forstå denne bekymringa, men samtidig er det ingen som er mer opptatt av å løse disse farene enn oppdrettsnæringa selv. Å få bukt med dette handler om deres egen framtid som vekstnæringa langs kysten, og troverdighet.

Humla summer i blomsterbedet, mens jeg prøver å overse at hvitveisen snart blomstrer av. Ikke alle hendelser er verdt å hefte seg med.