Mange høringsuttalelser om oppdrett i Kolvereidvågen

Fylkesmannen kritisk til planen

Fylkesmannen i Trøndelag har kommet med en innsigelse til planene som åpner for plassering av et oppdrettsanlegg i ytre del av Kolvereidvågen.

MÅ MEKLE: Det går mot mekling mellom Nærøy kommune og Fylkesmannen i forbindelse med planene om å tillate oppdrettsanlegg i ytre deler av Kolvereidvågen. I hørings-runden kom det 17 merknader, merknader som var både for og imot planene. Kommunestyret skal sluttbehandle saken 21.juni.   Foto: LENA ERIKKE HATLAND

Det må ikke åpnes for endret arealbruk slik som omsøkt.

Fylkesmannen
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Da forslaget til regulering av arealplanen var ute på høring, kom det 17 merknader. Både statlige omganger, lokale bedrifter og privatpersoner kom med sine synspunkt.