Sau tatt av bjørn i Namdalseid

Slagbjørn på ferde ved Øyungen.

BJØRN PÅ FERDE: En sau har blitt revet av bjørn i Namdalseid.  Foto: Knut Nordfjellmark

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Det er funnet et sauekadaver som er revet av en bjørn i Namdalseid kommune. Det bekrefter Knut Nordfjellmark som er rovviltkontakt i midtre Namdal.