Minus i april – men over budsjett så langt i 2018

Helse Nord-Trøndelag havnet en knapp halv million bak budsjett i april. Men ligger totalt 5,3 millioner over budsjett i 2018.

5,3 MILLIONER I PLUSS Senterleder Stein Erik Breivikås kan fredag legge fram plusstall for styret i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det framkommer av driftsrapporten for første tertial – årets fire første måneder.