Ønsker å servere elevene mat

Det jobbes nå aktivt for å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.

MAT PÅ SKOLEN: Fylkesmannen tar initiativ for at skoleelever får servert mat i skoletida. ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har tatt  initiativet og i første omgang skal utvalgte barne- og ungdomsskoler i Trøndelag være med i et pilotprosjekt for å finne en modell for innføring av skolemåltid.