Har et etterslep på bygningsmassen på 650 millioner kroner

Ikke byggestart før 2025

For å ha tilstrekkelig økonomisk bærekraft må Helse Nord-Trøndelag forskyve byggeprosjekter flere år fram i tid – og budsjettere med kassakreditt.

ØKONOMISKE UTFORDRINGER – Vi skulle selvfølgelig ønske å ha større investeringsbudsjett til vedlikehold av bygg de kommende årene, sier Stein Erik Breivikås, leder ved Senter for virksomhetsstøtte i Helse Nord-Trøndelag. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fredag skal langtidsbudsjettet til Helse Nord-Trøndelag styrebehandles i Levanger.