Flere elever fullfører videregående

FULLFØRT Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år, seks siste årskull  Foto: Kilde: Statistisk sentralbyrå

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nesten 75 prosent av elevene som begynte på videregående i Trøndelag i 2012 fullførte innen fem år.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er ei økning i graden av gjennomføring i 17 av landets 19 fylker, de to tidligere trønderske fylkene er ikke noe unntak.

Trøndelag har nå den høyeste gjennomføringa i videregående opplæring siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006.

Økninga i Trøndelag var enda litt større enn nasjonalt, og den skjedde både i Nord- og Sør-Trøndelag.

Trøndelag har en noe lavere andel elever som har sluttet undervegs enn nasjonalt snitt.


BESTÅTT Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år, Trondheim vs. Trøndelag, fire siste årskull  Foto: Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen, mener utviklinga er både gledelig og viktig.

- Vi har jobbet grundig for, og er fornøyde med, at vi har hatt systematisk framgang i flere år. Det at flere elever gjennomfører utdanninga si er viktig for enkelteleven, men det har også positive samfunnsøkonomiske konsekvenser.