Bindal kommune kan unngå å bruke så mye fra disposisjonsfondet i 2019–2021

«Sparer» 5,4 millioner

Som egen kommune forventer rådmannen at inntektene i Bindal øker og bruken av disposisjonsfondet kan reduseres med godt over fem millioner kroner i perioden 2019–2021.

MINKER: Antall barn i barnehagealder minker i Horsfjord-kretsen, og framtidig driftsform av Kjelle barnehage skal vurderes.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

BINDAL: Dette går fram av forslaget til revisjon av økonomiplanen for perioden, som kommunestyret skal behandle 7. juni. Bakgrunnen for revisjonen var at budsjettforslaget politikerne skulle behandle i desember, var basert på at Bindal da var vedtatt sammenslått med Nærøy, Vikna og Leka.