Ett år til med bompenger

Namdal Bomvegselskap hadde 29,3 millioner kroner i driftsinntekter i fjor. Det er ei økning på 3,4 mill. fra 2016.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Disse tallene blir lagt fram for generalforsamlinga i Namdal Bomvegselskap 12. juni. Da vil styreleder Marius Maske redegjøre for at det å gå fra deltids innkreving til heltids innkreving ikke uventet har slått positivt ut for økonomien i selskapet.