Fem millioner for gjennomstrømning

Vikna kommune setter av 5,15 mill. kroner for å sikre at skjellsandforekomsten i Kråkøysundet får stor nok gjennomstrømning av sjøvann.

HALVERER KOSTNADEN: Ved å legge flere rør inn i moloen blir det nok gjennomstrømning av vann, og Vikna kommune halverer kost- nadene de ville fått om de skulle bygd bru til nærmere 11 mill. 

NAMDALSAVISA

KRÅKØYA: Konsekvensutredninga for områdereguleringa av Kråkøya–Stakkskardet konkluderte med at det måtte anlegges ei bru i moloen ut til øya. Den skulle sikre stor nok vanngjennomstrømning for at skjellsandforekomsten i Kråkøysundet skulle ivaretas.