Ingen innvendinger til reguleringsendring for Tennfjord hyttefelt

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Verken Fylkesmannen i Trøndelag eller Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innvendinger eller innsigelser til reguleringsendring for Tennfjord hyttefelt og campingplass. Uttalelsene er sendt til Nærøy kommune.