Vil øke brannvesenet i Vikna

NAMDALSAVISA

VIKNA: En analyse viser at brannberedskapen i Vikna må trappes opp. Kommunestyret har vedtatt at det i 2019 startes et arbeid med en opptrappingsplan for å etterkomme krav til organisering og dimensjonering.