«Ei felles bekymring for investeringsmidler»

Direktøren ved St. Olavs hospital håper radiologmiljøet i Namsos greier å dempe «frykt-aspektet» ved et tettere en røntgensamarbeid i Trøndelag.

POSITIV TIL TETTERE SAMARBEID: – Det er ikke snakk om å bygge ned radiologien ved Sykehuset Namsos – ikke i det hele tatt, sier konstituert direktør ved St. Olavs hospital, Rune Wiseth.  Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St Olavs hospital

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg forstår at radiologene i Namsos er bekymret for investeringsnivået på medisinskteknisk utstyr i årene som kommer. Men den bekymringa deles av hele Helse Midt-Norge. Jeg håper at radiologmiljøet ved Sykehuset Namsos også kan se på hvilke fordeler de kan ha ved at videre utvikling av radiologien i Trøndelag i større grad skjer i fellesskap med Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital, sier konstituert sykehusdirektør ved St. Olavs, Rune Wiseth.