Namdal regionråds sommermøte

– Skal bompenger fortsatt være en strategi for å få fart i utbyggingene?

Innen 1. juli skal kommunene og regionrådet i Namdalen komme med sine innspill til en samlet vegstrategi for Trøndelag.

ETTERSLEP: Spesialrådgiver Sidsel Bryne pekte på de største utfordringene i årene som kommer. Vedlikeholdet blir vanskeligere og dyrere, og etterslepet per i dag beløper seg til enorme 4,8 milliarder kroner. Ti ganger å mye som den årlige bevilgninga. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Veg og samferdsel handler i bunn og grunn om distriktspolitikk og distriktsutvikling, og Namdal regionråd skal ta en aktiv rolle med tanke på framtidige strategier, sa regionrådsleder Amund Hellesø.