Sjekker Namsen for miljøgifter

Etter varsling om mulig forurensning fra NTEs dambygging i Namsvatnet, ble det iverksatt prøvetaking i Namsen i går ettermiddag.

MILJØGIFTER: I går tok fiskeforvalter Anton Rikstad prøver av Namsen for å sjekke vassdraget for miljøgiften krom.   Foto: HARALD SÆTERØY

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Grunneiere har slått alarm etter at de mistenker miljøforurensning nedstrøms den nye dammen som bygges ved Namsvatnet.