– Det er veldig nært idioti å bruke masse penger på å fjerne en veg som vi trenger

Lokalpolitiker Hallvard Laugen kjemper for at en midlertidig vegfylling skal bli til gang- og sykkelveg.

ANSVAR: Hallvard Laugen på Foldereid håper noen tar ansvar og bestemmer at den midlertidige fyllinga som nå er under bygging i Foldereid sentrum blir omgjort til gang- og sykkelveg. 

NAMDALSAVISA

FOLDEREID: For tida bygges det en midlertidig veg i Foldereid sentrum i forbindelse med utskifting av stikkrenner under fylkesveg 17.

Vegen går her over et dypt bekkefar, og det er stikkrennene i bunnen av fyllinga som skal skiftes ut.