Fylkestingets sommermøte i Namsos

Åge rocket i gang fylketstingets sommermøte

Åge Aleksandersen og ordfører Arnhild Holstad ga politikerne den råeste åpninga av et fylkesting noensinne, ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: 46 saker, sju interpellasjoner og seks spørsmål til fylkesordføreren. Det er innholdet på den omfattende saklista til fylkestinget som arrangeres i Namsos onsdag og torsdag.

Det går mot to travle dager for de 78 fylkespolitikerne som utgjør fylkestinget for Trøndelag. Programmet er så omfattende at Namsos-ordfører Arnhild Holstad ikke får mulighet til å vise fram «By’n æ bor i».

– Det blir bare et innslag under åpninga av fylkestinget og et kulturelt program før middagen onsdag kveld. Jeg skulle gjerne bydd på både mer kultur og flere opplevelser. Men det blir ikke tid til det, denne gang, sier Holstad.

På hjemmebane: Åge Aleksandersen var på plass og ga politikerne en frisk start på fylkestinget onsdag morgen.  Foto: Stein Nervik

 

Omfattende sakliste

Fylkespolitikerne inntar Namsos allerede tirsdag hvor de fleste partiene har gruppemøter og andre oppgaver på programmet.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) åpner fylkestinget onsdag morgen, og på saklista er det saker som spenner vidt. Fra konkrete enkeltsaker til strategisaker, høringsuttalelser og utfordringsdokumentet for økonomiplanen fram til 2022, for å nevne noe.

TRAVELT FYLKESTING: Fylkesordfører Tore O. Sandvik får det travelt når han skal lede fylkestinget gjennom ei sakliste med 46 saker, sju interpellasjoner og fire spørsmål. Alt i løpet av to dagers sommerting i NTE Arena.  

Av saker som har konkret betydning for namdalske interesser, kan nevnes fastsettelse av investeringsramma for utbygging ved Ytre Namdal fagskole, vedtak om modell for ressurstildeling for de videregående skolene, forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Trøndelag og spørsmålet om garantistillelse for Fv 17-prosjektet Dyrstad–Sprova–Malm.

Interpellasjoner og spørsmål

Fylkesordføreren må også svare på sju interpellasjoner og fire spørsmål. Torgeir Strøm (SV) har en interpellasjon om jordvern, Jan Bojer Vindheim (MDG) om fredning av Namsos samfunnshus, Pål Sæther Eiden (H) om reisekort, mens Tommy Reinås (MDG) er opptatt av kantslått langs fylkeskommunale veger.

Blant spørsmålsstillerne finner vi Anne Marit Mevassvik (Ap) med spørsmål om distriktspolitikken, mens Pål Sæther Eiden har spørsmål knyttet til rovdyrpolitikken.

Som et avbrekk i det som forventes å bli to travle og lange møtedager, inviterer Namsos kommune til et 90 minutters langt kulturprogram i Kulturhuset onsdag ettermiddag.