Fagutvalget for drift og utvikling i Nærøy fikk skyllebøtte fra Aspli

Ordføreren hudflettet fagutvalget for deres behandling av steinbruddsplanene. Og utvalgslederen støttet kritikken.

SALVE: Ordfører Steinar Aspli (til høyre) var ikke nådig i sin kritikk av fagutvalget. Varaordfører og utvalgsleder Rune Arstein (til venstre) tok ikke kritikken til seg og sa seg heller enig med Aspli. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Steinar Aspli (Sp) var ikke nådig i sin beskrivelse av behandlinga reguleringsplanen for steinbruddet i Hagan ved Kolvereid har fått i utvalget for drift og utvikling. Uten noen begrunnelse vedtok et flertall på fem mot to representanter i utvalget å si nei til reguleringsplanen, til tross for at konsekvensutredninger og uttalelser var entydig positive.