Vil åpne for oppdrett i Kolvereidvågen

Kommuneplanen bør åpne for oppdrett ved innløpet til Kolvereidvågen, mener flertallet i Nærøy formannskap.

MOT: Mildrid Finnehaug leverte forslag mot å åpne for oppdrett. Partikollega Ingunn Lysø til venstre. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Den svært omstridte saken var på nytt tema blant nærøypolitikerne mandag. Det er fortsatt uenighet om saken, og skillelinjene går på tvers av partigrensene.

Fylkesmannen har kommet med en innsigelse mot forslaget om at kommuneplanen kan åpne for fiskeoppdrett i vågen ut fra hensynet til at området er et regionalt friluftsområde.