Flertall for å akseptere etablering av privat skole på Val i Nærøy:

Betinget støtte til ny skole

Et knapt flertall av nærøypolitikerne aksepterer etablering av grunnskole på Val, men politikerne er samtidig betenkte.

STØTTE: Både Frode Setran (til venstre) fra SV og Johannes Sandstad fra KrF uttrykte støtte til planene om privat grunnskole på Val. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Et flertall på fem i formannskapet går inn for at kommunestyret 21. juni vedtar at kommunen skal akseptere etablering av friskole i regi av Val videregående skole AS. Mindretallet på tre politikere stemte for innstillinga til rådmannen om ikke å støtte etableringa. Flertallsforslaget ble lansert av Senterpartiet da saken var til behandling i utvalget for oppvekst- og kultursaker og ble tatt opp på nytt i formannskapet.