Flertall for å akseptere etablering av privat skole på Val i Nærøy:

Betinget støtte til ny skole

Et knapt flertall av nærøypolitikerne aksepterer etablering av grunnskole på Val, men politikerne er samtidig betenkte.

STØTTE: Både Frode Setran (til venstre) fra SV og Johannes Sandstad fra KrF uttrykte støtte til planene om privat grunnskole på Val. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Et flertall på fem i formannskapet går inn for at kommunestyret 21. juni vedtar at kommunen skal akseptere etablering av friskole i regi av Val videregående skole AS. Mindretallet på tre politikere stemte for innstillinga til rådmannen om ikke å støtte etableringa. Flertallsforslaget ble lansert av Senterpartiet da saken var til behandling i utvalget for oppvekst- og kultursaker og ble tatt opp på nytt i formannskapet.


Anbefaler ikke privatskole på Val

Rådmannen i Nærøy støtter ikke planene om etablering av en kristen grunnskole på Val. En slik skole vil bety en reduksjon på flere millioner i rammeoverføringer fra staten.

 

Gruppeleder Lars Fredrik Mørck i Ap gjorde det klart under debatten at hans parti var programfestet til å jobbe for en god, offentlig fellesskapsskole og primært støttet rådmannens forslag. Mørch påpekte samtidig at den aktuelle saken i Nærøy ikke var ferdigbehandlet i lokalpartiet.