Ulike reaksjoner på Fylkesmannens anbefaling om Austra:

Dette sier ordførerne om Fylkesmannens anbefaling om Austra

Ordførerne i både Bindal og Leka maner til kamp mot anbefalingene fra Fylkesmannen om grensejustering på Austra. En noe mer forsiktig nærøyordfører ønsker gutvikfolket velkommen til Nærøysund.

Reaksjoner: De tre ordførerne mottok Fylkesmannens tilråding ulikt. Fra venstre: Per-Helge Johansen, Steinar Aspli og Britt Helstad. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Fylkesmannen i Trøndelag kom tirsdag med sin bebudede anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Litt overraskende tilrås det å ikke endre fylkesgrensa på Austra, men foreta en grensejustering ved å legge Gutvik til nye Nærøysund kommune fra 2020.