FAU på Foldereid har søkt kommunen om å betale husleia

NAMDALSAVISA

NÆRØY: FAU på Foldereid oppvekstsenter har søkt Nærøy kommune om kommunen kan betale husleia for FAU som arrangør av 17. mai i bygda for kommende arrangement. Bakgrunnen for søknaden er at husleia på 3.700 kroner tar en stor del av overskuddet FAU må dele med skolekorpset, hornmusikken og koret i bygda.