Fru Opdal gårdshotell – et hotell med sjel

Hardt arbeid lønner seg, sies det. Bare se på resultatet etter at Ellen Opdal og Trond Ahlin har lagt ned utallige timer med innsats for å få Fru Opdal gårdshotell opp og gå.

Jeg har laget en egen melodi for hvert rom.

Ellen Opdal
NAMDALSAVISA

OPDAL: Tilbake i februar 2013 startet Ellen Opdal og Trond Ahlin på et prosjekt som skulle holde dem med arbeid til langt ut i 2018, og vel så det. Et prosjekt som er nokså unikt sitt slag. De har fått tak i to gamle trønderlåner. Ett som sto litt lengre borte i bygda Opdal, på Moen, og ett fra Grongstad gård på Høylandet. Begge datert fra 1800-tallet. Ellen og Trond har revet begge byggene innvendig, tatt vare på det som de mente var verdt å ta vare på, for så å plukke de gamle tømmerkassene fra hverandre. Byggesettene ble flyttet til Nesenget gård på henger, og deretter bygd opp. Tømmerstokk etter tømmerstokk. Som en samlet stor trønderlån.

– Har det vært mer arbeid enn det dere tenkte da dere startet?