Fylkesmannens råd: Gutvik overføres til Nærøysund - Austra forblir i Nordland

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke å endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.

Skiller lag? Fylkesmannen anbefaler at Gutvik skilles ut fra Leka kommune og blir en del av Nærøy.  

NAMDALSAVISA

Det kommer fram av en uttalelse publisert på fylkeskommunens hjemmeside tirsdag: