Fylkesmannens råd: Gutvik overføres til Nærøysund - Austra forblir i Nordland

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke å endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.

Skiller lag? Fylkesmannen anbefaler at Gutvik skilles ut fra Leka kommune og blir en del av Nærøy.  

NAMDALSAVISA

Det kommer fram av en uttalelse publisert på fylkeskommunens hjemmeside tirsdag:

I april i år ba (KMD) Fylkesmannen i Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nordland, om å vurdere behovet for ytterligere utredinger om grensejustering på Austra. Departementet har videre bedt om en endelig tilrådning, slik at en eventuell grensejustering kan gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåing mellom Nærøy og Vikna kommune. Dette skjer 1. januar 2020.