Har satt av 200.000 til stedsutvikling i Rørvik sentrum

I UTVIKLING: Kommunestyret har i budsjettet satt av 200.000 kroner for å støtte stedsutvikling i Rørvik sentrum gjennom utsmykning og etablering av møteplasser.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

VIKNA: Kommunestyret har i budsjettet satt av 200.000 kroner for å støtte stedsutvikling i Rørvik sentrum gjennom utsmykning og etablering av møteplasser. Nå har rådmannen laget et forslag til retningslinjer som innebærer at bedrifter, lag, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte til tiltak som fremmer trivsel og bolyst.

Tiltak rettet mot barn, ungdom og kvinner vil bli prioritert. Hvert tiltak kan få dekket halvparten av kostnadene med inntil 50.000 kroner i støtte.