La stor vekt på innbyggerinitiativet fra folket i Gutvik

Fylkesmannen i Trøndelag legger vekt på at et stort flertall av folket i Gutvik selv ønsker en overflytting til nye Nærøysund kommune.
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Det er fremmet innbyggerinitiativ fra Gutvik på Leka, med ønske om grensejustering til nye Nærøysund kommune. Argumentene for en grensejustering er blant annet ulempene ved å være avhengig ferge for å få tilgang til kommunenes tjenester. Det blir også pekt at en større kommune vil gi bedre muligheter for å gi de tjenester innbyggerne har behov for, heter det i Fylkesmannens begrunnelse.