Lavere omsetning og resultat i Statskog

Plantet 2,1 millioner trær

Statskogs omsetning og resultat ble noe lavere i 2017 enn i året før. Omsetninga var på 380 millioner kroner.

MINDRE HOGST: Som en følge av mindre hogstmoden skog blir det også mindre avvirkning på Statskog sine eiendommer i årene som kommer.   Foto: Statskog/Steinar Johansen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Omsetninga er ned drøyt 40 millioner og resultatet er ned nesten 50.

Men likevel er det en solid bedrift med et resultat på 82 millioner som denne uka la fram årsrapporten.

Hovedårsaken til reduksjonen i omsetning var nedgang i engangsinntekter fra skogvern-erstatninger og salg av arealer, og i tillegg ble det avvirket mindre skog i konsernet.

– Selskapet vil i en periode framover redusere sin avvirkning i skogen som følge av mindre hogstmoden skog, sier administrerende direktør Gunnar Lien i årsberetninga.

Jakt, fiske og friluftsliv

Statskog avvirket 332 000 m³ tømmer i 2017, og det ble satt rekord i nyplanting.

Hele 2,1 millioner skogplanter ble satt ut.

Statskog er landets største tilbyder av jakt- og fiskemuligheter. Statsallmenningene utgjør om lag 26 millioner dekar i Sør- og Midt-Norge. Her forvaltes jakt og fiske av lokale fjellstyrer. På de øvrige 33 millioner dekar statsgrunn i Sør-Norge og Nord-Norge forvaltes jakt og fiske av Statskog.

Antallet jegere og fiskere som kjøper kort på statens grunn, øker årlig. I 2017 ble det til sammen solgt 26.500 jakt- og fiskekort.

Interessen er også økende for å leie de 79 hyttene som Statskog eier. I fjor var disse i gjennomsnitt utleid 94 døgn.

For å sikre god forvaltning av jakt- og fiskeressursene som Statskog disponerer, har de omfattende systemer for taksering av rypebestander i sine områder, og flerårige bestandsplaner for storvilt for å sikre jevn og stabil avskytning.

Salg av areal

De siste årene har Statskog solgt unna ganske betydelige arealer. I 2017 ble det solgt til sammen 36.057 dekar, noe som er betydelig mindre enn i 2016 da det ble solgt 90.788 dekar. Arronderingssalget startet i 2011 og er planlagt fullført i 2020. Ved utgangen av 2017 var det solgt 455.500 dekar. Konsesjonsbehandling gjenstår fortsatt for en del av eiendommene som ble solgt i fjor.

Så langt er 154.200 dekar solgt i Midt-Norge, men i vårt område ble det ikke gjennomført noen salg i 2017.