Prisstigning og stor byggeaktivitet har sprengt kostnadsramma til Fugl Fønix

Det blir ikke mulig å gjennomføre bygging av ny kirke på Rørvik for 34 millioner kroner. Nytt forslag er å øke investeringsramma til 46 millioner.

Foreslår økt ramme: Det er ikke mulig å bygge Fugl Fønix for 34 millioner kroner, som har vært kostnadsramma. Nå foreslås det å øke ramma med 12 millioner kroner. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: På grunnlag av notat fra Norconsult og tilrådinger fra byggekomiteen og Vikna kirkelig Fellesråd foreslår rådmannen at kommunestyret i Vikna vedtar ny investeringsramme og finansiering for bygging av nye Rørvik kirke.

– Kommunestyret i Vikna tar til etterretning at det ikke er mulig å gjennomføre bygging av ny kirke som skal være funksjonell, framtidsretta og ivareta de ulike formålene som byggekomiteen og kirkelig fellesråd legger til grunn innenfor en kostnadsramme på 34 millioner kroner, står det i saksframlegget.