Alle barn og unge i Nærøy skal kunne delta på ski- og skøytedager

Låner ut utstyr gratis

Som første kommune i Namdalen etablerer Nærøy en utstyrssentral for gratis utlån av sports- og fritidsutstyr.

MULIGHETER: Utstyrssentralen skal gi alle sjansen til å delta i aktiviteter og samtidig gi miljøgevinst ved gjenbruk, sier (fra venstre) folkehelsekoordinator Anne-Lene Gregersen, helse- og sosialsjef Marit Pedersen og oppvekst- og kultursjef Kirsti Sandnes Fjær. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Noen kommuner sør for Namdalen, som Steinkjer og Levanger, har allerede sine BUA-avdelinger. BUA-ordninga er nasjonal med felles logo og merkevarebygging, og Nærøy kommune fikk nylig 400.000 kroner i støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).