Skal servere gratis havregrøt til frokost hver morgen

Fra høsten vil elevene på Overhalla barne- og ungdomsskole bli møtt av havregrøt til frokost hver morgen. Alt sponset av Skage sokn sanitetsforening og Maiblomsten sanitetsforening.

Positiv: Rektor på Obus, Kristian Mork og leder i Skage sokn sanitetsforening Signy Sellæg, tror servering av havregrøt til frokost kan gi positivt utslag på læringsmiljøet. 

Det blir spennende å se om det vil få noen effekt.

Kristian Mork, rektor Obus
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det som utløste dette prosjektet med å tilby havregrøt til elevene hver morgen, oppsto etter at det var oppslag i avisa om at det var en høy frekvens av mobbing på Obus.