«Det er mye smått og stort vi skal bry oss med på fylkestinget.»

NAMDALSAVISA

Det er ei utfordring for Norge at vi bygger stadig større byråkrati.