Næringsparken på kant med lovverket

Det kommunale næringsselskapet i Røyrvik har gjennom flere år drevet i strid med lovverket. Nå undersøker kommunen om ulovlighetene også kan medføre straffansvar.

I strid med loven: Joma næringspark holder til i Næringshuset som selskapet bygde i 2015. Gjennom flere år har selskapet – som eies 80 prosent av Røyrvik kommune – drevet på kant og i strid med lovverket. I bakgrunnen den nye Røyrvikhallen.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Det er en uvanlig lang rapport som har havnet på kontrollutvalgets bord i Røyrvik. Etter mer enn ett års arbeid, og et halvt år på overtid, er endelig eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av investerings- og utviklingsselskapet Joma Næringspark klar.