Det går mot utbygging av Ytre Vikna vindkraftverk

Eierne har fortsatt stor tro på at det er lønnsomhet i milliardprosjektet Ytre Vikna vindkraftverk trinn 2. Begrensninga er oppgradering av nettet fra Rørvik til Kolsvika.

LØNNSOMT: Produksjon ved Ytre Vikna vindkraftverk trinn 1 har vært over all forventning og eiterne mener det vil være god lønnsomhet også i utbygging av trinn 2.  Foto: Tom Lysø

Dette er et kjempegodt prosjekt

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Usikkerheten rundt når oppgradering kan skje er bakgrunnen for at eierne NTE Energi AS og Sarepta Energi AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om utsettelse av frist for idriftsettelse til 31.12 2024. NVE har gitt utsettelse og samtidig forlenget konsesjonsvarigheten til 2043.