Guri Idsø Viken og Iren Reppen inn i styret til Norsk Revy

I tillegg ble Hanna Vilja Sagmo ansatt som ny daglig leder.

DET NYE STYRET: Fra venstre: Tor Arne Bjørgum, daglig leder Hanne Vilja Sagmo, Guri Idsø Viken, Iren Reppen, styreleder Hilde Bergebakken, Aina Kristiansen og Alexander Støvik Kjølstad. Susanne Brattli var ikke tilstede da bildet ble tatt.  Foto: Norsk Revy

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Sammen med skuespille rog tidligere teatersjef ved Hålogaland Teater, Iren Reppen – er NA-spaltist Guri Idsø Viken nye medlemmer i styret til Norsk Revy.

Styreleder Hilde Bergebakken mener det er et svært kompetent styre som nå skal legge strategien for framtidas Norsk Revy.

– Styret består av et knippe flinke folk med variert bakgrunn. Her er det representanter fra både næringslivet og kunsten, og det trenger vi for å kunne ta kloke avgjørelser, sier hun.

Styret i Norsk Revy består nå av:

  • Hilde Bergebakken (Røros) – leder
  • Alexander Støvik Kjølstad (Steinkjer)
  • Susanne Brattli (Steinkjer)
  • Aina Kristiansen (Malvik)
  • Tor Arne Bjørgum (Overhalla)
  • Iren Reppen (Oslo)
  • Guri Idsø Viken (Oslo)
  • Anita Seljeseth (Ørnes) – vara
  • Jens-Henrik Andersen (Kabelvåg) – vara

Henrik Melsom Edvardsen, Astrid Skogseth og Svein Waade (vara) gikk ut av styret.

Ny daglig leder

En av de første sakene det nye styret tok tak i, var ansettelsen av daglig leder Hanne Vilja Sagmo. Etter at Anita Østby varslet sin avgang våren 2017, har Sagmo vært konstituert daglig leder siden november. Nå er det bestemt at hun fortsetter i rollen.

– Det har vært mye å sette seg inn i, men det er også spennende å ta fatt på nye oppgaver. Den viktigste oppgaven står likevel fast; vi skal spre og styrke revysjangeren over hele landet, sier hun.

Sagmo var tidligere faglig ansvarlig i Norsk Revy. Denne stillingen ble utlyst tidligere i vår og prosessen med å finne arvtageren er godt i gang.

– Vi fikk inn flere kvalifiserte søkere og håper å få ansatt riktig person før sommeren, sier Sagmo.