Mevassvik blir direktør på Stiklestad

- Jeg er glad, spent og ydmyk

Fredag ble Anne Marit Mevassvik fra Overhalla presentert som ny direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Fra poltikk til kultur: Anne Marit Mevassvik skifter beite.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

VERDAL: - Styret er meget fornøyd med at Anne Marit Mevassvik har takket ja til stillinga som direktør, sier styreleder Bente Erichsen.
 

- Hun kjenner SNK godt som tidligere representant for eieren Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Anne Marit Mevassvik har den nødvendige regionale forankringen og samtidig et stort nettverk nasjonalt. Hun har sterk gjennomslagskraft og er god på å skape relasjoner. Vi har stor tro på at hun vil fortsette det gode arbeidet og utvikle SNK videre i de viktige årene fram mot 2030.

Anne Marit Mevassvik tar over etter Turid Hofstad, som etter 20 år som direktør ønsket å fratre.

- Jeg er glad, spent og ydmyk, sier Mevassvik.

- SNK er en av Norges viktigste kulturinstitusjoner med oppgaver lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er store sko å fylle etter Turid Hofstad, men jeg vet at jeg kan lene meg på en stab med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner.

Mevassvik er cand. mag med fagkrets økonomi, engelsk og russisk.

Overhallingen er i dag medlem av fylkesutvalget og leder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Trøndelag. Hun er også leder i Trøndelag Arbeiderparti.

I perioden 2013-2018 var Mevassvik fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Fra 2011 til 2013 var hun fylkesråd for utdanning og helse og fra 2007 til 2011 fylkesråd for utdanning. Fra 2009 var hun i tillegg nestleder i fylkesrådet.

Mevassvik har også jobbet som lærer ved flere ungdomsskoler og videregående skoler.

Stiklestad Nasjonale Kultursenters samlede besøkstall i fjor var vel 170.000.

Bedriften har 50 ansatte og cirka 60 millioner i omsetning.