Bjørnbinne på 100 kilo felt på innsida av gjerdet

En bjørn er felt i Lierne etter at den hadde tatt seg inn på innsiden av et rovdyravvisende gjerde. Det ble gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen før den til slutt ble skutt.

Felt: Dette er bjørnen som ble felt i Lierne lørdag.   Foto: Mogens Totsås, Statens naturoppsyn

TILLATELSE: Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth ved fylkesmannen i Trøndelag, sier at felling ble sett som siste utveg.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Jeg er glad de fikk tatt den ut før den gjorde enda mer skade, sier bonden som mistet seks sauer etter at en bjørn kom seg på innsida av et rovviltgjerde i et område ved Tunnsjøen i Lierne.

Seks kadaver

Etter funnet av de døde sauene ga Fylkesmannen i Trøndelag Statens naturoppsyn (SNO), med bistand fra lokale rovviltkontakter, oppdraget med å jage bjørnen ut av innhegninga. Felling ble sett som siste utveg. Dette viste seg imidlertid å være en vanskelig oppgave.

– Vi holdt på i omkring to døgn, og vi fant minst seks plasser hvor bjørnen hadde forsøkt å grave seg ut av inngjerdinga, men den ble antakelig skremt av strømmen i gjerdet og forble på innsida, sier Even Bjørnes i SNO.

Derfor besluttet Fylkesmannen lørdag at skulle gjøre et siste forsøk på å jage bjørnen vekk. Hvis ikke det lyktes, ble det gitt fellingstillatelse.

– Som en siste utveg ga vi SNO tillatelse til å felle den aktuelle bjørnen, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Bjørnen, ei binne på omkring 100 kilo, ble til slutt skutt natt til søndag.

– Hva skjer med bjørnen?

– Vi har tatt de nødvendige prøvene og den er allerede levert til lokale produsenter og blir til mat, sier Bjørnes.

– Regner dere med å finne flere kadaver?

– Vi kan selvsagt ikke utelukke noe, men vi har gått svært grundig gjennom området, så alt tyder på at restene av besetninga har fått være i fred, sier Bjørnes.

Har sjekket gjerdet

– Har dere indikasjoner på at det er flere bjørner i nærheten av dette rovviltgjerdet?

– Vi har ikke fått nye meldinger om observasjoner i det området binna ble felt, og har heller ikke sett spor som tyder på at andre bjørner har vært på innsida av gjerdet, sier Bjørnes.

– Har dere funnet ut hvordan den har kommet seg inn?

– Nei, vi har undersøkt hele det omkring 8,5 kilometer lange gjerdet flere ganger, uten å finne noen brudd eller sikre indikasjoner på at dyr har tatt seg gjennom, sier han.

Bjørnes føyer til at gjerdet sort sett lar seg patruljere med ATV.

Rovviltgjerdet er et strømgjerde, og skal være bygget og dimensjonert for å kunne stå uten annet enn normalt ettersyn gjennom hele beitesesongen.

– Er strømmen fortsatt påslått? Og er det noe som tyder på strømutfall?

– Strømmen er i alle fall i orden nå, om det har vært noe strømutfall som gjør at binna har klart å ta seg gjennom, vet vi ikke per i dag, sier Wiseth.

SNO er ferdig med oppdraget i denne omgang, men Bjørnes sier at bonden fører daglig tilsyn med besetninga.

– Vi håper at dette var et engangstilfelle med at en bjørn kommer seg inn i en slik rovdyr-innhegning, sier han.

Bjørnejakt flere steder

De siste dagene er det gitt flere fellingstillatelser etter funn av sauer som er dokumentert tatt av bjørn.

Det pågår jakt i tre andre områder i Trøndelag. Siden fredag er det gitt fellingstillatelser på bjørn i kommunene Meråker, Indre Fosen og Holtålen, i tillegg til den bjørnen som er felt i Lierne.