Ønsker å kjøpe Lamholmen

NAMDALSAVISA

VIKNA: Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) foreslår at selskapet kjøper Lamholmen med molo ut til holmen fra Vikna kommune. Det er forhandlet om kjøpet tidligere og prisen for arealet er satt til 1,9 millioner kroner.