Planlegger nye minnelunder

Nå er kirkegården utvidet, vigslet og klar til bruk

Den nye delen av kirkegården på Otterøya er nå vigslet og kan tas i bruk til gravferd.

VIGSLET: Otterøy «nye» kirkegård ble vigslet 17. juni 2018. Fra venstre leder i Midtre Namdal kirkelige fellesråd – Tom C. Prytz, sokneprest Hilde Lundquist og kirkeverge Helge Lauvsnes.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

OTTERØY: Søndag utførte sokneprest Hilde Lundquist de kirkelige handlingene som gjør at den nye kirkegården nå er en del av Otterøy kirke.