Nei til skjelloppdrett

Namdalseid planutvalg foreslår å si nei til å gi tillatelse til ny lokalitet for skjelloppdrett ved Geitaneset.

Illustrasjon: Det er i området ved Geitaneset det er blitt søkt om tillatelse til opprettelse av en ny lokalitet for skjelloppdrett. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: I planutvalgets forslag til innstilling heter det følgende: Arealet er avsatt til kombinert formål. Planutvalget har etter befaring kommet fram til at friluftsinteressene må veie tyngre enn næringsinteressene.