Savner kartlegging av Svaberget industriområde

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener at naturtyper og arter ikke er kartlagt på Svaberget industriområde. 

NAMDALSAVISA

Fylkesmannens miljøvernavdeling har kommet med en innsigelse til reguleringsplanen for Svaberget industriområde med bakgrunn i mangelfull kartlegging av naturtyper og arter.