Skogplanter Midt-Norge med det største solcelleanlegget i «Nord-Trøndelag»

Taket som forsyner Planteskolen med strøm

Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga kan trygt sies å ha en grønn profil. Med solcelleanlegget på taket produserer de nok strøm til å drifte anlegget store deler av året.

FORSYNER OG SELGER: Skogplanter Midt-Norge har nå hatt solcelleanlegget i drift siden oktober, og ser stor nytte av det. I tillegg til å forsyne seg selv med strøm, selges overskuddet videre til NTE når de produserer mer enn forbruket.   Foto: Lars Petter Danielsen

Vi kjører en relativt grønn profil.

Per Olav Grande
Solkraft på Kvatninga
  • Det er montert 432 solcellepaneler på 300 watt per panel på Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga – eller Planteskolen.
  • Målet er å levere strøm til ordinær drift og veksthusene.
  • Per 18. juni 2018 er det produsert 30.000 kWh fra solcelleanlegget.
  • Av 30.000 kWh er 12.175 solgt videre til NTE.
  • Så langt har maksproduksjonen på en dag (23. mai) vært 771 kWh.
  • Hvis det er finvær og sola står høyt på himmelen, anslås det en produksjon på 850–900 kWh på en dag.
NAMDALSAVISA

KVATNINGA: De siste årene har Skogselskapet i Trøndelag investert 25 millioner kroner til utbygging og oppgradering av anlegget til Skogplanter Midt-Norge – eller Planteskolen på Kvatninga som de fleste sier.

I tillegg har Skogplanter Midt-Norge også investert fem millioner kroner – noe betyr at den totale kostnadsramma er på 30 millioner.

Av disse pengene er 1,5 mill. brukt til å bygge nytt solcelleanlegg.

– I forbindelse med oppgradering og utbygging av anlegget, ble det rom for å investere i solcelleanlegget, sier styreleder i Skogplanter Midt-Norge og styremedlem i Skogselskapet i Trøndelag, Erling Gartland.

PÅ BEFARING: Fra venstre: Erik Hatling i NTE Marked, Erling Gartland, styreleder i Skogplanter Midt-Norge, Per Olav Grande, daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag og Håvard Lutdal i NTE Marked. 

 

Selskap med grønn profil

Daglig leder i Skogplanter Midt-Norge, Per Olav Grande, har sett stor effekt etter at anlegget ble ferdigstilt i oktober, og mener det underbygger selskapets profil.

– Noe av det som er gjort de siste årene er at alle oljefyrene i veksthusene er kastet ut, og erstattet med elektriske ovner. Strømforbruket i veksthusene er rimelig store, og krever mye energi. Solkrafta bidrar mye til at vi i perioder av året klarer å produsere mer kraft enn vi bruker, men tidlig på året må det selvsagt mer strøm til enn vi produserer, sier Grande.

– Ettersom selskapet kjører en nokså grønn profil, var det enkelt med tanke på profilen å gjøre et valg i å investere i solkraft, legger Gartland til.

Det er NTE – i samarbeid med Wen Energy – som hadde det beste tilbudet, og har stått for leveringa av solcelleanlegget. Ifølge utbyggerne er anlegget på Kvatninga det største solcelleanlegget i Trøndelag nord for Stjørdal.

– Anlegget sto ferdig i oktober, og nå har vi begynt å se effekten av hvordan det fungerer, sier Gartland.

Overskuddet selges

Så langt har det nye anlegget produsert 30.000 kilowattime (kWh) solkraft, og solgt 12.175 av dem videre til NTE.

– Det betyr at hvis vi produserer mer enn vi forbruker, selger vi forbruket på strømnettet til NTE, sier Grande.

Erik Hatling og Håvard Lutdal i NTE Marked har jobbet med prosessen siden de fikk tilbudet. Som en del av et pilotprosjekt følger de også opp anlegget på Kvatninga i tida framover.

– Det som er ekstra spennende, er at Skogplanter Midt-Norge er en del av et pilotprosjekt, som gjør at vi har et ekstra øye med produksjonen og forbruket. Mye av dette handler om å bruke strømmen riktig, sier Hatling, mens Lutdal legger til:

– For å sette det i sammenheng, kan de 12.175 kilowatt- timene som er produsert og solgt videre – gi nok strøm i ei vanlig leilighet i ett år. Hele anlegget produserer like mye strøm på et år som fem eneboliger har i forbruk.

Per Olav Grande sier det nå blir spennende å holde et ekstra øye på strømproduksjonen til solcelleanlegget.

– På en app har vi hele tida oversikt over hvor mye som produseres, og vi så at mai ble en veldig bra måned. Det som jeg også synes er viktig, er at eierne våre – Skogselskapet i Trøndelag – har gjort dette grepet og investert i et slikt anlegg. Det vi holder på med er å drive så grønt som mulig. Og det er viktig, sier Grande.