Gjæslingan-beboer forbannet på kommune og myndigheter

– Uthengt som lovbryter

– Jeg har ikke gjort noe som helst galt og finner meg ikke i å bli uthengt som en kriminell, tordner Harald Nygård, født og oppvokst i Sør-Gjæslingan.

Føler seg uthengt: Harald Nygård opplever at huseierne i Sør-Gjæslingan blir uthengt som lovbrytere av myndighetene. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fylkesmann og kommune har hatt lovlighetskontroll på tiltak i det freda kulturmiljøet Sør-Gjæslingan i Vikna, og over 20 byggeprosjekter er vurdert som ulovlige. Signalene fra Fylkesmannen er dessuten at sjansene for dispensasjon er små.