Klager på avslaget på søknad om å få felle bjørn

Fylkesmannen har avslått Lierne kommunes søknad om skadefellingstillatelse for bjørn. Nå klager kommunen på avslaget.

Klager: På vegne av Lierne kommune klager rådmann Karl Audun Fagerli på avslaget fra Fylkesmannen. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: - Ut fra dyrevernhensyn velger kommunen å klage på avslaget fra Fylkesmannen, der det nå helt og fullt er saueeieren som sitter igjen med ansvaret for sine dyr, etter at det er drevet aktivt forsøk over mange timer med å prøve å jage bjørn nr. 2 ut av et gjerde – uten å lykkes, skriver rådmann Karl Audun Fagerli i klagen til Fylkesmannen.