Har søkt fylkeskommunen om tillatelse til oppdrett av en rekke nye arter

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Val videregående skole i Nærøy har søkt fylkeskommunen om tillatelse til oppdrett av en rekke nye arter ved Astridholmen. Lokaliteten er fra før godkjent for akvakultur av makroalger. Tidligere har det også vært oppdrett av laks og ørret der.