Jobber for at Rock City kan bli undervisningssted

Fylkesmannen har gitt to millioner kroner i støtte til et nytt skoleprosjekt i Namsos. De første elevene kan være på plass i januar 2019.

PROSJEKT: Namsos kan om noen få måneder bli heimkommune for et i norsk sammenheng nytt skoleprosjekt for elever som faller utenom det vanlige videregående skolesystemet. Prosjektleder Jo Sakariassen sier de jobber for å ta i bruk Rock City som skolelokaler.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er en helt ny måte å tenke skole på, både her i Trøndelag, men også nasjonalt, og jeg synes det er artig at Namsos kan gå i bresjen for dette, sier Jo Sakariassen som er prosjektleder for et nytt skoletilbud som er under utvikling i Namsos.