Endringer i Bindals tannhelsetjeneste

NAMDALSAVISA

BINDAL: Bindal kommune har gjennom sitt informasjonsblad Båtsaumen informert innbyggerne om endringer i kommunens tannhelsetjeneste. Tannlege Gunnar Thorseth hadde sin siste arbeidsdag i Bindal nå i vår.