Venstre fremmet forslag om å prioritere opprusting av Fv 769

Fv 769 er inne både på Namsos’ og på Nye Namsos prioriterte liste til handlingsprogram for veg 2019–2022 etter forslag fra Venstre.

PRIORITERT: Opprusting av Fv 769 på strekninga Briksillan–Lund er inne på Nye Namsos sin prioriterte liste til handlingsprogram veg 2019-2022.  Foto: Tone Aftret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Både Namsos kommune og fellesnemnda Nye Namsos har i juni behandlet forslag til delstrategi for Veg i Trøndelag og handlingsprogram for veg 2019–2022. I sine uttalelser går begge instanser inn for å løfte opprusting av Fv 769 inn på prioritert liste.